Oferta

W ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2007 – 2103 Klaster Przyjazny Dziecku wypracował uzupełniającą się ofertę produktów i usług wspierających harmonijny rozwój dzieci i rozwijający ich kompetencje społeczne. Łącząc różne doświadczenia klaster stworzył ofertę odpowiadającą na potrzeby małych dzieci, ich rodziców i opiekunów.

2 str (2)

 

3

 

 

4

5

 

6

 

7 str