Współpraca z nauką

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

godlo_UEP_PLKontynuując nawiązaną już wcześniej i owocną współpracę badawczą dnia 28 maja 2015 roku podpisaliśmy umowę o współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Współpraca polega m.in. na komercjalizacji wyników badań naukowych, doradztwu i transferze wiedzy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu do przedsiębiorstw zrzeszonych w klastrze Przyjazny Dziecku.

 

SZKOŁA WYŻSZA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ

SWPS_logotypW dniu 18 maja 2014 roku podpisany został list intencyjny ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej. SWPS jest uczelnią niepubliczną z siedzibą w Warszawie utworzoną w 1996 roku. Prowadzi wydziały zamiejscowe w Katowicach, Poznaniu, Sopocie i Wrocławiu. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: psychologia, kulturoznawstwo, socjologia i prawo oraz stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinach psychologia i kulturoznawstwo.

W ubiegłym roku SWPS otrzymało prestiżowe wyróżnienie od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – kategorię A+. Tym samym znalazło się w zaszczytnym gronie wizytówek polskiej nauki.

SWPS prowadzi zaawanasowaną działalność badawczą w celu zbudowania pomostu pomiędzy światem biznesu i nauki oraz zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, a także wsparcia nauki pod kątem realnych potrzeb biznesu.

Jesteśmy dumni z tej współpracy.

Więcej informacji o szkole: www.swps.pl

 

 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU

logo__uniwersytet_przyrodniczy_w_poznaniuW dniu 21 maja 2014 r. podpisaliśmy list intencyjny z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, uczelnią, której tradycje sięgają 1870 roku. UP daje możliwość podjęcia nauki na dwudziestu kierunkach na studiach stacjonarnych studiach I stopnia i na 17 kierunkach na studiach niestacjonarnych. Studia II stopnia prowadzone są na trzynastu kierunkach studiów stacjonarnych i dziesięciu kierunkach studiów niestacjonarnych. Ponadto z zakresie ośmiu dyscyplin naukowych prowadzone są studia III stopnia. Całość kształcenia odbywa się w ramach ośmiu wydziałów.

Nasza współpraca będzie dotyczyć w szczególności następujących obszarów:

- przeprowadzenie niezbędnych badań koniecznych dla zrealizowania naszych celów

- wdrażania procesów badawczych

- wymianie know – how i wzajemnych doświadczeń

- transferu technologii i wiedzy

Więcej informacji o Uniwersytecie Przyrodniczym: http://puls.edu.pl/