FAQ

Co to jest Klaster?

To skoncentrowana przestrzennie (geograficznie) grupa przedsiębiorstw pochodzących z tego samego lub pokrewnych sektorów, a także instytucji i organizacji, powiązanych ze sobą siecią pionowych i poziomych zależności, konkurujących i współpracujących ze sobą. Obecność w Klastrze daje przedsiębiorstwom szereg korzyści i pozwala wzmocnić ich przewagę konkurencyjną.

Co zrobić, by znaleźć się w gronie Członków Klastra?

By przystąpić do Klastra należy dokładnie przeczytać regulamin, który można znaleźć z zakładce Dołącz do nas. Następnie należy przesłać do nas krótki opis działalności firmy. Kandydatura zostanie rozpatrzona przez Radę Klastra. O decyzji Rady zainteresowany zostaje poinformowany w ciągu trzech tygodni od wysłania zgłoszenia.

Przystąpienie do Klastra mają przynieść korzyści każdemu z Członków. Jakie to mogą być korzyści?

To przede wszystkim uzyskanie dostępu do sieci kooperacji doskonale prosperujących firm z branży. Członkowie mają możliwość brania udziału w projektach Klastra. To także szansa na promowanie firmy i tworzonych przez nią produktów m.in. poprzez wspólne wyjazdy na targi, czy konferencje. Dzięki członkostwu to także rozszerzenie sieci sprzedaży i informacji. Wspólne budowanie bazy Klientów, ale też tworzenie dla grupy docelowej wspólnej oferty dedykowanej.

W jaki sposób organizowana jest praca Klastra?
Przedstawiciele Firm – Członków spotykają się na comiesięcznych zebraniach, na których ustalane są szczegóły współpracy na najbliższy okres. To także przy tej okazji zgłaszane są pomysły na wspólne inicjatywy oraz koordynowania prac nad projektami już realizowanymi.