O nas

Dziecko jest dopełnieniem pewnej składowej, którą jesteśmy.
Dzięki takiej postawie możemy wykorzystać dar, jaki mają dzieci, i patrzeć na świat świeżym okiem
Paweł Althamer

Klaster Przyjazny Dziecku (Kids Friendly)

Tworzą go przedsiębiorstwa związane z branżą projektowania produktów i usług dla dzieci oraz młodzieży.

Celem Klastra jest stworzenie w Wielkopolsce silnego ośrodka wspierającego rozwój przedsiębiorstw z dziedziny projektowania kreatywnej i edukacyjnej przestrzeni dla dzieci. Wspólnie firmy tworzyć będą innowacyjne pakiety produktów użytkowych i edukacyjnych dla dzieci z różnych grup wiekowych, wsparte usługami dodatkowymi skierowanymi do najmłodszych i ich rodziców, sprzedawanymi na rynku polskim i międzynarodowym pod wspólną marką.

Produkty i usługi Klastra będą oparte na wiedzy członków, tworzone wspólnie z użytkownikami i przede wszystkim bezpieczne dla dzieci i wspierające ich rozwój.

Wszystkie produkty oznaczone marką „Przyjazne Dziecku” będą innowacyjne. Najważniejszą rolę będzie przy ich projektowaniu pełnił użytkownik, a do ich tworzenia wykorzystana zostanie wiedza naukowa z zakresu rozwoju dziecka.

Cele szczegółowe Klastra to:
- nawiązanie stałej współpracy z jednostkami naukowymi w celu prowadzania regularnych badań w grupie wiekowej 0-16 lat, które dadzą możliwość określenia jaka powinna być inspirująca przestrzeń mieszkalno-edukacyjna (przedszkole, szkoła, mieszkania, szpital) uwzględniająca potrzeby dzieci i innych użytkowników tej przestrzeni
- projektowanie produktów i procesów wspierających zrównoważony rozwój dziecka, na każdym etapie jego wchodzenia w nowe środowisko
- projektowanie produktów i przestrzeni, które pobudzą kreatywność dziecka i rozwiną jego kompetencje szkolne oraz społeczne
- angażowanie dzieci w kreowanie nowych produktów i procesów
- wykreowanie i wypromowanie silnej, wspólnej marki identyfikującej produkty „przyjazne dzieciom” na rynku polskim i międzynarodowym
- wspieranie małych firm dostarczających produkty dla dzieci w budowaniu wysokiego poziomu innowacyjności zarówno w produktach, jak i procesach oraz innowacjach marketingowych i organizacyjnych
Innowacje w Klastrze będą składać się z:
- innowacji produktowych – nowych produktów, tworzonych wspólnie z użytkownikami w oparciu o wyniki badań naukowych
- innowacji usługowych – nowych usług towarzyszących produktom i wspierających ich wykorzystanie przez dzieci i rodziców dla rozwoju kompetencji indywidualnych i społecznych;
- innowacji marketingowych – nowych metod sprzedaży, czyli wspólnej marki dla kilkunastu, a docelowo dla kilkudziesięciu podmiotów, gwarantującej bezpieczeństwo i kreatywne cechy produktu
- innowacji organizacyjnych – nowej formuły współpracy wielu podmiotów w celu stworzenia dopasowanego i spójnego pakietu produktów i usług
- innowacji procesowych – wdrożenia nowych procesów o charakterze innowacyjnym w firmach tworzących Klaster, od momentu tworzenia koncepcji produktu po jego dystrybucję i sprzedaż

Planowane efekty wspólnych działań Klastra:
- tworzenie nowych powiązań między członkami Klastra ukierunkowanych na kreowanie nowych produktów i usług oraz sposobu ich wytwarzania i sprzedaży
- promocja produktów „przyjaznych dzieciom” tworzonych w obrębie Wielkopolski pogrupowanych w pakiety skierowane do różnych grup wiekowych i różnych typów przestrzeni
- wspólna platforma badawczo-biznesowa, która dzięki komplementarnym zasobom i umiejętnościom pozwoli internacjonalizować działalność gospodarczą
- opracowana i objęta ochroną koncepcja graficzna i słowna wspólnej marki replica rolex, która pozwoli identyfikować i rozwijać produkty „przyjazne dzieciom”
- Klaster zrzeszający ok. 20 firm ulokowanych w województwie wielkopolskim, opracowujących wyroby sprzedawane pod wspólną marką