Razem z Fundacją „Dziecko w Centrum”

dziecko w centrumW dniu 21 maja 2014 r. podpisaliśmy list intencyjny z Fundacją „Dziecko w Centrum”. Celem Fundacji jest inicjowanie, prowadzenie oraz promowanie wszelkich działań na rzecz budowania świata przyjaznego dzieciom, w którym wszystkie dzieci otrzymują najlepsze z możliwych warunki startu życiowego, w którym bezpieczeństwo i dobro dzieci są najważniejsze i gdzie mogą się rozwijać w zdrowiu, pokoju i poszanowaniu własnej godności.

Działalność Fundacji jest przede wszystkim ukierunkowana na:

- wspieranie prawidłowego rozwoju psychicznego, fizycznego, poznawczego, społecznego i kulturalnego dzieci,

- ochronę praw i interesów dzieci, upowszechnianie wiedzy na ich temat oraz kształtowanie świadomości i zrozumienia dla praw dziecka,

- wzmacnianie środowiska rodzinnego i pozarodzinnego w tworzeniu optymalnych warunków dla wszechstronnego rozwoju dzieci,

- aktywne uczestniczenie we wszelkich formach pomocy i inicjatywach zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania zjawisku krzywdzenia dzieci oraz jego skutkom,

- podejmowanie działań profilaktyczno–edukacyjnych w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu dzieci i ich rodzin.

Więcej informacji o Fundacji: http://dzieckowcentrum.org/

Powrót