Europejska Konferencja Klastrów, Bruksela 21-22.10.2014

20141020_084207W dniach 20-21 października 2014 r Brukseli, odbyła się Czwarta Europejska Konferencja Klastrów, będąca kontynuacją wcześniejszych wydarzeń ze Sztokholmu, Brukseli i Wiednia. Konferencja zorganizowana została przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu.

Poruszono na niej tematy dotyczące roli klastrów we wspieraniu rozwoju MŚP, odnowy przemysłowej, regionalnych zmian strukturalnych i konkurencyjności. Udział w konferencji wzięło około 300 zainteresowanych stron, zwłaszcza kluczowych decydentów z krajowych i regionalnych władz, ekspertów i najwyższej klasy prelegentów ze środowisk akademickich i przemysłowych.

Dyskutowano między innymi o tym, w jaki sposób klastry mogą stymulować współpracę międzysektorową i innowację w celu pomocy MŚP w dostępie do nowych łańcuchów wartości w przemyśle i w znalezieniu komplementarnych partnerów międzynarodowych. Aby osiągnąć ten cel potencjał klastrów i organizacji klastrowych, zwłaszcza we wschodzących gałęziach przemysłu, musi być lepiej wykorzystany.

Uczestnicy konferencji mieli okazję głosować w różnych oświadczeniach dotyczących budowania europejskiej dynamicznej polityki klastrowej. Dyskutowano również w grupach roboczych nad 19 zagadnieniami dotyczącymi: finansowania i roli organizacji klastrów; wspierania internacjonalizacji MŚP; współpracy transgranicznej i między-klastrowej pomiędzy klastrami; współpracy międzysektorowej; powiązań biznesu ze środowiskiem akademickim; wzajemnej wymiany wiedzy pomiędzy klastrami; roli pomocy publicznej; możliwości dla regionów słabiej rozwiniętych.

Klaster Przyjazny Dziecku miał zaszczyt być jednym z uczestników Europejskiej Konferencji Klastrów, zdobyliśmy nieocenioną wiedzę potrzebną do budowania skutecznego i dobrze funkcjonującego klastra, jak i nawiązaliśmy współpracę z innymi klastrami europejskimi.

Video z konferencji http://vimeo.com/109710630

 

20/21 października 2014

Powrót