Centrum Sztuki dla Dziecka naszym partnerem

logoW dniu 20 maja 2014 r. podpisaliśmy list intencyjny z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu!

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu jest samorządową instytucją kultury, której głównym celem jest inspirowanie twórczości dla dzieci i młodzieży, promocja nowych, wartościowych zjawisk artystycznych, popularyzacja i wspieranie rozwoju nowych metod edukacji kulturalnej młodego pokolenia oraz kreowanie wydarzeń artystycznych i edukacyjnych we współdziałaniu z instytucjami kultury, instytucjami oświaty oraz artystami, edukatorami i menadżerami sztuki.

Będziemy wspólnie prowadzić badania w zakresie rozwoju i wdrażania nowych produktów i usług „przyjaznych dziecku”.

O efektach naszej współpracy będziemy informować na bieżąco.

Więcej informacji o Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu: http://www.csdpoznan.pl/

Powrót